The Perils of Dunglish

Hoe kun je de vele valkuilen van (te) gemakkelijke standaardvertalingen van het Nederlands naar het Engels zo veel mogelijk vermijden? Tijdens dit webinar vertelt Mike Wilkinson er alles over.

Programma

Ook Nederlandstaligen die professioneel met het Engels bezig zijn, hebben een neiging om in bepaalde (te) makkelijke vertaalpatronen te vallen. Met als resultaat gekunstelde en onnatuurlijke zinnen, die een Nederlands-achtige zinsopbouw hebben en/of waarin bepaalde vastgeroeste één-op-één vertalingen zitten van woorden die veel algemener zijn in het Nederlands, en/of waarin gemakkelijke alledaagse Engelse structuren ontbreken.
We hebben het hier kortom over: Dunglish.

Dit webinar is gebaseerd op een blog waarin verschillende aspecten van het Dunglish worden beschreven en geanalyseerd, op basis van een onderverdeling in categorieën zoals

  • woorden die je moet vermijden...
  • ...en woorden die je best vaker mag gebruiken
  • hypercorrectheid
  • grammaticale aspecten
  • en (meer voor de vertalers dan de tolken) typografische conventies waarvan men misschien niet in de gaten heeft dat ze louter Nederlands zijn

De blog is op z'n beurt gebaseerd op feiten: een analyse van honderden redactieklussen (miljoenen woorden) in de loop van zo'n twintig jaar ervaring.

Leerdoelen

Bewustwording van de (te) gemakkelijke oplossingen die men in verschillende vertaal/tolksituaties in het Engels gebruikt en die valkuilen vermijden.

Relevantie

Natuurlijker vertalingen en verwoordingen, meer bewustheid kweken van de semantiek in plaats van de syntaxis. Nederlands en Engels zijn verwante talen, waardoor de neiging om letterlijk te gaan vertalen soms hoog is.
Het vermijden van taal die formeel wel door de beugel kan maar eigenlijk niet echt goed is, vermindert misverstanden, zeker ook bij klanten van wie het Engels ook een tweede taal is.

Voertaal

Nederlands en Engels.
De blog waar het om gaat is voornamelijk in het Engels geschreven; eventuele ander materie is in het Nederlands.

Instapniveau

De blog heet Advanced Dunglish - valkuilen voor gevorderden (ja, uiteraard een beetje tongue-in-cheek) maar de ervaring leert dat ook taalprofessionals best elementaire blinde vlekken kunnen hebben.
Nuttig voor iedereen.

Leesopdracht

Uiteraard zinvol dat men kennis van de blog in kwestie (Advanced Dunglish - valkuilen voor gevorderden, www.dunglish.net) van tevoren neemt!

De achtergrond van Mike Wilkinson is scheikunde en biochemie. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring als IT-deskundige en als adviseur, maar hij werkt nu ruim twintig jaar als freelance vertaler en via zijn eigen bv: Tessera Translations. Hij is sinds 1989 woonachtig in Nederland.

In oktober 2018 publiceerde hij zijn eerste roman  YLO onder een pseudoniem en ook lanceerde hij een blog en website, een handige lijst met honderden grammatica-tips en leerpunten voor Nederlandstaligen die in het Engels schrijven.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie
Contacturen
2,00
Voorbereiding
 
Totaal
2,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van het webinar ontvangt u een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen voor het webinar zodat u deze kunt bijwonen. Webinars zijn interactieve presentaties (live), die ondersteund worden door een PowerPoint op uw scherm.
Tijdens het livewebinar kunt u (schriftelijk) vragen stellen aan de spreker.

Opname
U ontvangt uiterlijk 24 uur na het livewebinar de opname en kunt deze gedurende 7 dagen afspelen.
U behoudt uw recht op pe-punten mits u de hele opname bekijkt en het evaluatieformulier invult. 
Tijdens de opnames kunt u géén vragen stellen aan de spreker.

Evaluatie
Voor de verstrekking van een certificaat cq. toekenning van pe-punten is het vereist dat u
1) het livewebinar volledig volgt of achteraf de opname volledig bekijkt; én
2) het evaluatieformulier invult.

Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Opnames > Webinar > Evaluatie invullen.

Wat heb ik nodig om een webinar(opname) te bekijken?
Om een webinar of opname te kunnen beluisteren/bekijken, heeft u slechts een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. 

LET OP: de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars.

Datum: 28 okt. 2021
  • PE 2
  • van 20:00 tot 22:00
  • 70,- (excl. BTW)
  • Online