Driedaagse tolkvaardighedentraining

Deze cursus bereidt tolktoetskandidaten voor op het consecutief tolken en van het blad tolken tijdens de integrale tolktoetsen. Met deze cursus zullen zij hun tolkvaardigheden ontwikkelen en verbeteren. De cursus omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt je bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad' (ook wel à vue tolken genoemd). Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën. 

Programma

Een bondige training voor tolken die té weinig of te veel aantekeningen maken tijdens hun tolkdiensten. Door middel van deze training leer je effectiever en vollediger tolken.

Het programma biedt een theoretische kennismaking met de technieken van het consecutief tolken en gesprekstolken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de begeleiding van de deelnemers bij het in de praktijk oefenen en ontwikkelen van de vaardigheden.
Om een goede tolkprestatie te kunnen leveren dien je over een aantal basisvaardigheden te beschikken en daarop ook gelijktijdig een beroep kunnen doen.

Grofweg kunnen er in het consecutief tolken twee fasen worden onderscheiden: de receptiefase en de productiefase. Binnen de training besteedt de deelnemer zowel aandacht aan de vaardigheden van de eerste fase, o.a. luisteren, analyseren, noteren en opslaan in het kortetermijngeheugen, als aan die van de tweede fase, het lezen van de notities, het aanspreken van het geheugen, het spreken en het weergeven in de doeltaal. Binnen de training zal er vooral veel worden gewerkt in tweetallen en kleine groepjes. In de oefeningen werken we met gevarieerd bronmateriaal, zowel qua vorm als inhoud.

Voor deelname aan de training dien je een goede kennis te hebben van minimaal twee werktalen (sowieso NL). Uitgaande van eenvoudige 1-talige oefeningen (NL<>NL), zoals ‘papegaaien’ (napraten in dezelfde taal en tegelijkertijd luisteren en controle houden op de gesproken weergave) wordt er toegewerkt naar de simulatie van een gangbare werksituatie waarbinnen de verschillende vaardigheden samenvallen. Geleidelijk worden er elementen toegevoegd zoals geheugentraining en notatietechnieken. Dit is de eerste aanzet voor de cursisten om hun eigen persoonlijke systeem te ontwikkelen en te ontdekken hoe ze notatietechnieken op hun eigen manier kunnen gebruiken ter verbetering van de vertaalslag en om informatie volledig door te geven. Naarmate de cursus vordert zal de duur, de informatiedichtheid en de complexiteit van de te tolken fragmenten toenemen en daarmee ook de noodzaak van een bruikbaar notatiesysteem.

Een ander trainingsonderdeel is de ‘vertaling van het blad’. Dit is een specifieke vaardigheid waar in verschillende werksituaties, bijvoorbeeld bij een rechtbankzitting  of een psychologisch onderzoek, regelmatig naar wordt gevraagd.

Solide basisvaardigheden maken het voor de gesprekstolk eenvoudiger om in verschillende omgevingen te werken. Natuurlijk komen ook de meer algemene tolkstrategieën aan de orde, zodat de training tolktechnieken je als gesprekstolk een breed pakket biedt om goed beslagen ten ijs te komen. Desgewenst kan deze cursus ook deel uitmaken van jouw voorbereiding op het examen voor registratie in het Wbtv-register.

Lesschema

DAGINDELING

 • Ontvangst en registratie: vanaf 9:00
 • Aanvang: 9:30
 • Pauze: 11:00-11:20
 • Lunch: 12:50-13:45
 • Pauze: 15:15 – 15:30
 • Einde: 17:00

Leesopdracht

Leesopdracht:

 • Artikel ‘Note-taking in consecutive interpreting’ van Roderick Jones (27 blz. > 1,5 pe-punten) 
  uit: Conference Interpreting Explained, Jones, R.; 2007 - dit artikel vind je in Mijn KTV. Graag lezen voor de eerste lesdag.
 • Hfd. 2, 3 en 4 uit Tolktechnieken en deontologie, Salaets & Katalin Balagh,  KTV (2016) -  Als je dit boekje nog niet in je bezit hebt, kun je dit aanschaffen via Opties in jouw winkelwagen.
 • Filip Noë, Notatietechniek bij gespreks- en consecutief tolken 

 
Lesmaterialen

 • Lesmap met:
  • PPT ter introductie
  • Tekstmateriaal/oefenmateriaal

Als je zelf over goed vertaalde nieuwsartikelen of informatieve folders beschikt, dan kun je deze meenemen naar de training. Het moet geen tekst zijn die je uit je hoofd kent, omdat de oefenwaarde dan weg is.

Ana Meneses Dekker

“Lesgeven is een grote passie van me, of het nu gaat om beginners of gevorderden. Het is altijd geweldig om een cursist vooruitgang te zien boeken.”

Ana is een tolk in hart en nieren die zelf tweetalig werd opgevoed (Nederlands en Spaans). Ana is WO- en HBO-opgeleid als tolk en vertaler. Ze volgde tolk- en vertaalopleidingen aan de Mercator Hogeschool Gent, UU, ITV en UvA. Zij is sinds 2001 werkzaam als (conferentie)tolk. Naast het tolken heeft Ana een grote passie voor lesgeven. Dit doet zij al vele jaren bij het ITV, LOI en Elycio Talen. Sinds 2010 is Ana ook werkzaam als examinator voor tolktoetsen van het Ministerie van Defensie en sinds 2016 bij KTV.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

 
Accreditatie
 
Competenties
Tolkcompetentie
Contacturen
18,00
Voorbereiding
 
Leesopdracht
4,00
Totaal
22,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt u hier.

Dag 1 4 nov. 2022 09:30u. - 17:00u.
Dag 2 6 nov. 2022 09:30u. - 17:00u.
Dag 3 13 nov. 2022 09:30u. - 17:00u.

LOCATIE

KTV-hoofdkantoor
Meinsstraat 2
3862 AE  Nijkerk

Routebeschrijving

 

PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Kleine groep
 • Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM aangaande COVID-19.
 • Ontvangst en registratie vanaf 9:00 uur. De trainingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen om 17.00 uur. 
 • Als je een collega, die in dezelfde talencombinatie als jij werkt, kunnen overtuigen om deze training ook te volgen, dan kun je samen oefenen in 2 taalrichtingen.
 • Voor informatie over overnachtingsmogelijkheden in Nijkerk klik je hier.
 • Deelnemers ontvangen voor aanvang eventueel beschikbare digitale bestanden in Mijn KTV. Als je het prettig vindt om de bestanden uitgeprint te hebben, dan adviseren wij je deze zelf van tevoren uit printen. Om milieubewuste redenen (papierbesparing) zal KTV de bestanden niet meer uitprinten.

 

STAP-subsidie

Voor deze bijscholingsactiviteit kun je STAP-budget aanvragen. Via de knop ‘STAP aanvragen’ vraag je een aanmeldbewijs aan. Dit heb je nodig om de STAP-subsidie aan te vragen bij UWV (via www.uwv.nl/stap). Op deze webpagina lees je alle informatie over de STAP-subsidie en kun je de veelgestelde vragen doornemen. Het belangrijkste is in ieder geval dat je op de eerste dag van de volgende aanvraagperiode vóór 10:00 uur achter jouw computer zit met je aanmeldbewijs en je DigiD. Veel succes!

"Goede tips"

"Heel interessant en wordt met veel enthousiasme gegeven"

"Tijdens de training kreeg ik steeds meer vertrouwen in mijn tolkvaardigheden"

"Echt helemaal fantastisch. Ana is top! Good vibes."

"Heel fijne training. Echt een aanrader. Heel veel tips en tools gekregen!"

Startdatum: 4 nov. 2022
 • PE 22
 • van 09:30 tot 17:00
 • 640,- (excl. BTW)
 • Nijkerk
Volgeboekt

Opties bij deze cursus

 • Lesboek 'Tolktechnieken en Deontologie: een praktische handleiding voor gesprekstolken': + € 23,85

  Hfd. 2, 3 en 4 zijn verplichte lesstof t.b.v. deze training.

  Let op! Tolktoetskandidaten ontvangen dit boekje bij hun 1ste werkcollege.