De specialist in opleiden van tolken en vertalers

Uw volgende stap als taalprofessional

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers.

Aan alle examens gaan intakes vooraf, waarmee het niveau van uw taalvaardigheid of beroepsvaardigheid getest wordt. Omdat iedere kandidaat een verschillende achtergrond en leerbehoefte heeft, kunt u zelf een passend opleidingstraject samenstellen. U bepaalt zelf of u zich focust op uw Nederlandse taalvaardigheid, uw vreemde taal verder ontwikkelt, uw beroepsvaardigheden aanscherpt of uw faalangst beter leert hanteren. 

Behoefte aan advies over de beste voorbereiding? Wij staan u graag te woord!

Voorbereidingstrainingen uitgelicht

Tarifit schrijven en lezen

Tarifit schrijven en lezen

In deze driedaagse training leer je Tarifit (Berbers van Noord-Marokko) schrijven in Romeinse karakters. Tarifit lezen en schrijven zijn essentiële vaardigheden voor tolken en vertalers, om bijvoorbeeld betrouwbare transcripties van een gesprek te kunnen maken en elkaars transcripten te kunnen lezen. Naast de praktische vaardigheden van lezen en schrijven, leer je ook de grammaticaregels achter het gekozen schrijfsysteem.

Vrijwillige terugkeer

Vrijwillige terugkeer

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is de VN-organisatie op het gebied van migratie. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt. Tijdens dit Webinar gaat IOM dieper in op één van de meest omvangrijke activiteiten van IOM Nederland: Vrijwillige Terugkeer. Hierin komen vragen aan bod, zoals: Wat is vrijwillige terugkeer? Welke ondersteuning krijgen migranten die vrijwillig terugkeren? Wat zijn de meest recente trends en wat zijn de dilemma’s?

Overkomst en integratie

Overkomst en integratie

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is de VN-organisatie op het gebied van migratie. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt. Tijdens dit webinar geeft IOM een uitgebreide uitleg van de verschillende projecten die onder ‘overkomst naar Nederland’ en ‘integratie’ vallen. Wat zijn de taken van IOM bij hervestiging en relocatie van vluchtelingen/asielzoekers, welke services biedt IOM aan gezinsherenigers, en hoe draagt IOM bij aan het bevorderen van de integratie van statushouders? 

Webinarduo 'Migratie'

Webinarduo 'Migratie'

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is de VN-organisatie op het gebied van migratie. Uitgangspunt voor IOM is dat humane en ordelijke migratie zowel migranten als de gehele samenleving ten goede komt. In deze tweedelige webinarserie 'Migratie' geeft IOM uitleg over de thema's 'Overkomst en integratie' en 'Vrijwillige terugkeer'.

Rondom KTV Kennisnet

Belangrijke informatie voor tolken

Subsidies in het kader van de Participatiewet

Opbrengst benefietwebinar She Decides

1500 euro voor het goede doel!

KTV aanwezig op het DRONGO talenfestival + selfie-actie

Kom langs op onze stand en maak kans op 10% korting.

KTV Toetsing op Twitter