De specialist in opleiden van tolken en vertalers

Uw volgende stap als taalprofessional

KTV Toetsing biedt taal-, tolk- en vertaaltoetsen aan die erkend worden door het Bureau Wbtv en toegang verschaffen tot het Register voor beëdigde tolken en vertalers.

Aan alle examens gaan intakes vooraf, waarmee het niveau van uw taalvaardigheid of beroepsvaardigheid getest wordt. Omdat iedere kandidaat een verschillende achtergrond en leerbehoefte heeft, kunt u zelf een passend opleidingstraject samenstellen. U bepaalt zelf of u zich focust op uw Nederlandse taalvaardigheid, uw vreemde taal verder ontwikkelt, uw beroepsvaardigheden aanscherpt of uw faalangst beter leert hanteren. 

Behoefte aan advies over de beste voorbereiding? Wij staan u graag te woord!

Voorbereidingstrainingen uitgelicht

Nederlands op scherp

Nederlands op scherp

Uw spreekvaardigheid is uw instrument. Het is dus belangrijk om dit goed te onderhouden. Heeft u een hoog taalniveau maar bent u onzeker over uw uitspraak, zinsbouw of woordgebruik? Dan is deze training een goede manier om uw vaardigheden 'op te poetsen'. De lessen bestaan uit oefeningen rond thema's die relevant zijn voor het beroep van tolk. U krijgt uitleg over de deelvaardigheden en oefent deze met elkaar waarbij u natuurlijk feedback krijgt van de docent. Bij het oefenen maken we gebruik van geluidsopnames zodat u uw aandachtspunten zelf kunt horen en verbeteren. 

Terminologiesessies Arabisch

Terminologiesessies Arabisch

Tolken worden bij heel veel verschillende publieke instellingen en organisaties ingezet. Dit vergt enerzijds brede kennis op het gebied van institutionele kennis, procedure en jargon, en anderzijds een grote woordenschat in de werktaal van de tolk. Tijdens deze zeven terminologiesessies worden alle woordenlijsten van de lesmodule 'Institutionele kennis, procedures en jargon' vertaald naar het Arabisch onder begeleiding van een tweetalige deskundige. Deze serie terminologiesessies vormt lesmodule 2 van de Algemene gesprekstolkenopleiding. Deze module kan alleen in combinatie met Lesmodule 1 gevolgd worden.

Terminologiesessies Tigrinya

Terminologiesessies Tigrinya

Tolken worden bij heel veel verschillende publieke instellingen en organisaties ingezet. Dit vergt enerzijds brede kennis op het gebied van institutionele kennis, procedure en jargon, en anderzijds een grote woordenschat in de werktaal van de tolk. Tijdens deze zeven terminologiesessies worden alle woordenlijsten van de lesmodule 'Institutionele kennis, procedures en jargon' vertaald naar het Tigrinya onder begeleiding van een tweetalige deskundige. Deze serie terminologiesessies vormt lesmodule 2 van de Algemene gesprekstolkenopleiding. Deze module kan alleen in combinatie met Lesmodule 1 gevolgd worden.

Vijfdaagse training tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken

Vijfdaagse training tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken

De training 'Tolkvaardigheden: lang consecutief & à vue tolken' is een training voor gesprekstolken die hun tolkvaardigheden verder willen ontwikkelen. De training omvat een introductie van tolktechnieken en vaardigheden die relevant zijn voor gesprekstolken en (lang) consecutief tolken, en begeleidt u bij het trainen en ontwikkelen van met name notatietechnieken. Een andere vaardigheid die aan bod komt, is 'vertalen van het blad'. Naast algemene vaardigheden en specifieke technieken, is er ook aandacht voor algemene tolkstrategieën.

Rondom KTV Kennisnet

Studiedriedaagse voor gerechtstolken

Beperkt aantal plaatsen

Zomersluiting

KTV is gesloten van 17 t/m 30 juli

KTV aanwezig op het DRONGO talenfestival

Kom langs op onze stand!

KTV Toetsing op Twitter